Haifa Design podporuje

Dlouhodobě podporujeme neziskovou organizaci BWINDI ORPHANS, která se zaměřuje na pomoc dětem v Ugandě.


Tisk PDF

Organizace BWINDI ORPHANS se zabývá zejména:

  • tzv. "adopcí na dálku" - financováním školní docházky a základních potřeb dětí, které buď nemají rodiče, nebo pochazejí z extrémně chudých rodin
  • zvyšováním úrovní škol, které podporované děti navštěvují
  • zajišťováním pravidelné lékařské péče
  • organizováním kurzů praktických dovedností, kde se děti naučí něco, co je později uživí
  • hledáním odbytu pro výrobky, které dělají starší děti nebo jejich rodiny
  • zlepšováním životních podmínek místních obyvatel (společně s dalšími mezinárodními organizacemi)
  • propagací a snahou o větší informovanost obyvatel ČR o problémech lidí v Ugandě
  • pořádáním poznávacích zájezdů do této oblasti spojených s pobytem přímo ve vesnicích